Case studies

Samsung

Samsung wykorzystuje platformę CloudLabs bardzo często podczas prowadzenia szkoleń. Naszym zdaniem jako mocne strony powinno się wymienić:

 1. Łatwość zarządzania laboratoriami (nawet przez osoby, które nie są techniczne).
 2. Łatwość szkolenia grupy pracowników w sposób zdalny.
 3. Duże oszczędności w szkoleniu pracowników pochodzących z różnych oddziałów firmy.

Jesteśmy przekonani, że dalsze prace nad rozwojem tej platformy są wskazane. Korzystanie z platformy na innych systemach wirtualizacyjnych zdecydowanie wpłynie na wzrost użycia podczas codziennej pracy.

Wojciech Zaskórski
Head of Solutions & Enterprise

Lenovo

Lenovo bardzo często wykorzystuje platformę CloudLabs podczas prowadzenia szkoleń. Uważamy, że prace rozwojowe nad tą platformą są bardzo zalecane. W naszej opinii jako główne cechy tej platformy należy wymienić:

 1. Łatwość w zarządzaniu wydarzeniami do krótkotrwałych wydarzeń.
 2. Łatwość szkolenie grupy pracowników z różnych oddziałów firmy w tym samym czasie.
 3. Dostęp do pełnego środowiska komputerowego przez cały czas z różnych urządzeń.

Podczas tych wydarzeń nasi pracownicy są bardzo zadowoleni z korzystania z platformy CloudLabs – narzędzie to jest łatwe w obsłudze i nie ma problemu z używaniem go nawet na prywatnych komputerach. Dlatego też zalecamy korzystanie z CloudLabs do użytku komercyjnego.

Krzysztof Rozanka
Strategic Alliance Manager

Specialist

Centrum edukacyjne „Specialist” zostało założone w 1991 roku na najstarszej uczelni technicznej w Rosji: Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym im. Baumana. W ciągu 20 lat udanej pracy „Specialist” stał się największym ośrodkiem szkoleń komputerowych w Rosji i Europie Wschodniej (dane Microsoft). Od 2012 roku „Specialist” był największym ośrodkiem szkoleniowym Microsoft w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). Co roku szkoli się w nim ponad 70 000 studentów na ponad 1000 szkoleniach.

Korzystanie z CloudLabs otwiera nowe możliwości dla naszych studentów. Platforma ta pozwala studentom trybu blended learning na wykonywanie pracy indywidualnie na podstawie własnego harmonogramu.

Ograniczenie czasu uczenia się w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym pozwala nam na obniżenie cen, a co za tym idzie – nasza oferta jest bardziej atrakcyjna i konkurencyjna. Jesteśmy innowacyjnym centrum szkoleniowym i zapewniamy naszym studentom najbardziej zaawansowane możliwości rozwoju zawodowego i kariery.

Dmitry Gudzenko
Dyrektor, Specialist

 

Nasz program blended learning umożliwia studentom skorzystanie z pełnego pakietu edukacyjnego: elektroniczny podręcznik firmy Microsoft, wirtualne laboratoria CloudLabs, nagrania instruktażowe i szkoleniowe naszych trenerów, sesje z nauczycielami „twarzą w twarz”.

W wyniku zastosowania nowoczesnych technik nauczania czas naszego szkolenia jest średnio 1,5 razy dłuższy w stosunku do tradycyjnych szkoleń stacjonarnych. Ze względu na duży udział samodzielnej nauki w całym procesie, uczniowie mogą brać udział w szkoleniach w dogodnym dla nich harmonogramie, a co więcej – zapłacą za to mniej.

Korzystanie z CloudLabs jako narzędzie do wirtualnych laboratoriów sprawia, uczenia się i jego organizacja stają się łatwe zarówno dla studentów, jak i naszych inżynierów. Zapewnienie dostępu do pracy w laboratorium trwa zaledwie kilka minut, a studenci mogą wielokrotnie wykonywać prace laboratoryjne i ćwiczyć skomplikowane zadania praktyczne. ]

Poziom satysfakcji studentów w zakresie kursów firmy Microsoft w trybie blended jest bardzo wysoki.

Danil Dintsis
Head of Project Research, Specialist

Politechnika Warszawska, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Politechnika Warszawska używa platform CloudLabs do nauczania – wierzymy również, że dalsze prace nad zwielokrotnieniem form użycia tej platformy są wskazane. W naszej opinii jako główne cechy tej platformy należy wymienić:

 1. Dostępność wielu aspektów uczenia w trybie e-learningowym.
 2. Możliwość uczenia się i nauczania w rzeczywistych warunkach biznesowych bez żadnych trudności z infrastrukturą.
 3. Dostęp do tego samego środowiska za pośrednictwem strony internetowej z dowolnego miejsca (nawet w domu).
 4. Brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.
 5. Możliwość kontrolowania przez nauczyciela wykorzystania środowiska w procesie nauczania.
 6. Interaktywny kontakt dydaktyk-student podczas zdalnego nauczania (bardzo ważne w przypadku zajęć e-learningowych).
 7. Możliwość przydzielenia laboratorium w określonym czasie z dodatkową możliwością limitowania go czasowo i zasobowo.
 8. Raportowanie użycia.

Prof. Andrzej Dzieliński

Vistula University

Z wielką radością przyjęliśmy informację o przystępowaniu firmy Action Centrum Edukacyjne do programu Horizon 2020, którego celem będzie zwielokrotnienie platformy CloudLabs na inne systemy wirtualizacyjne. Uczelnia Vistula używa platformy podczas prowadzenia zajęć dla studentów. Sądzimy, że dalsze prace nad rozwojem tej platformy są wskazane. Naszym zdaniem jako plusy platformy należy wymienić:

 1. Zwiększenie wielu aspektów nauczania w e-learningu.
 2. Możliwość uczenia się i nauczania w warunkach, które są takie same, jak w przyszłej firmie.
 3. Dostęp do tego samego środowiska z dowolnego miejsca poprzez stronę internetową (nawet z domu)
 4. Brak potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania.
 5. Możliwość kontrolowania wykorzystania środowiska.
 6. Interaktywność pomiędzy studentem a nauczycielem podczas zajęć zdalnych (bardzo ważne z punktu widzenia zajęć e-learningowych).
 7. Możliwość przeprowadzenia szkolenia w danym czasie, z dodatkową możliwością ograniczenia liczby godzin pracy i ograniczenia zasobów.
 8. Sprawozdawczość wykorzystania

Jesteśmy przekonani, że dalsze prace nad rozwojem tej platformy są wskazane. Korzystanie z platformy na innych systemach wirtualizacyjnych zdecydowanie wpłynie na wzrost użycia podczas codziennej pracy.

Krzysztof Wojewodzic
EdTech Director

Predica

Predica wykorzystuje platformę CloduLabs bardzo często podczas prowadzenia szkoleń. Naszym zdaniem jako mocne strony powinno się wymienić:

 1. Łatwość zarządzania laboratoriami (nawet przez osoby, które nie są techniczne).
 2. Łatwość szkolenia grupy pracowników w sposób zdalny.
 3. Duże oszczędności w szkoleniu pracowników pochodzących z różnych oddziałów firmy.

Jesteśmy przekonani, że dalsze prace nad rozwojem tej platformy są wskazane. Korzystanie z platformy na innych systemach wirtualizacyjnych zdecydowanie wpłynie na wzrost użycia podczas codziennej pracy.

Dariusz Porowski
Cloud Infrastructure Architect